پرتقال

41

 

 

وبلاگ متروک

لزوم به روز کردن

ترس پاک شدن!


+

   + نونین ; ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٤ امرداد ،۱۳۸٩
comment نظرات ()

40

 

خیره به خیابان

پشتِ پنجره

شبِ برفی

 

 

   + نونین ; ۱٠:۱٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

39

 

میپیچد در برگها

 

  همچون صدای آبشار

آهنگ  باد

 

   + نونین ; ۱٠:۱۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

38

a summer evening

enjoying a little book

under the moonlight

warm summer breeze

it's gettin' dark & darker

just moonlight remains

 

   + نونین ; ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

37

waterlily petals
seeking a drop of water
deep in summer

   + نونین ; ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

36

 

می تکاند خود را

از زیر رگبار گریــخته

گربه ی خیس

   + نونین ; ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

35

 


 
خشک می کند
خیسی برگ های باران زده را

باد بهار...

 

   + نونین ; ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

34

 

 

اشکها را

پاک می کند از صورتم

باران بهار...

   + نونین ; ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()
← صفحه بعد