پرتقال

40

 

خیره به خیابان

پشتِ پنجره

شبِ برفی

 

 

   + نونین ; ۱٠:۱٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

39

 

میپیچد در برگها

 

  همچون صدای آبشار

آهنگ  باد

 

   + نونین ; ۱٠:۱۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

38

a summer evening

enjoying a little book

under the moonlight

warm summer breeze

it's gettin' dark & darker

just moonlight remains

 

   + نونین ; ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

37

waterlily petals
seeking a drop of water
deep in summer

   + نونین ; ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

36

 

می تکاند خود را

از زیر رگبار گریــخته

گربه ی خیس

   + نونین ; ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

35

 


 
خشک می کند
خیسی برگ های باران زده را

باد بهار...

 

   + نونین ; ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

34

 

 

اشکها را

پاک می کند از صورتم

باران بهار...

   + نونین ; ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

33
ماه پاییزی
میان هیاهوی شهر
بی‌صدا افتادن برگی


نوین

   + نونین ; ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

32

(۱)

درمیان ابر ها

لبخند می زند

قرص ماه

.

(۲)

سیاه ِ آسمان،

نیلیست امشب...

،قرص ِ ماه

.

(۳)

شب تاریک

درمیان ابر ها هنوز

قرص ماه

.

(۴)

خوشحالند ابر ها

روشنشان کرده امشب

قرص ماه

.

(۵)

ماه در محاصره ابر ها

چه حیف اما

وزش باد...

.

(۶)

از کنار هم می گذرند

آرام آرام

ماه و ابر ها

.

(۷)

«کمی درنگ کنید،

...پیشم بمانید!»

ماه به ابر ها

.

(۸)

میان آسمان

نه ستاره ای نه ابری

ماه تنهاست

   + نونین ; ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

31

 

ماه می تابد

در کنارش

ستاره ها ستاره ها

 

 

   + نونین ; ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

30

 

.

در پوست خود نمی گنجد
امشب همنشینی دارد
مهتاب

   + نونین ; ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

29

موج در فکر بازی

چه غمگین است اما

پسرک

   + نونین ; ۱٠:٠٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

28

در گوش پامچال آرام

حرفی نجوا می کند

 

قاصدک

 

.

   + نونین ; ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

27

 

دیروز بسته بود

چه زیبا شــــکفته امروز

ماگنولیا 

   + نونین ; ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

26

 

 

پرپر می کند شقایق را

کاری به کاکتوس ندارد

باد   

 

   + نونین ; ٩:٥٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

25

 

 

among others
warm and shiny
the north star

Novin

 

میان دیگر ستارگان
گرم  و پرنور می درخشد
ستاره ی قطبی

 

 

 

   + نونین ; ٩:٥٧ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

24

 

تاریکی شب

سرد و خاموش ایستاده اند

ساختمانهای بلند

 

.

 

   + نونین ; ٩:٥٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

23

 

رنگ آمیزی کرده اند

چمنزار سبز را

گل های زرد

.

   + نونین ; ٩:٥٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

22

یکه و تنها

بر تک شاخه ای

جوانه ای

 

   + نونین ; ٩:٥٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

21

نوازشم میکنند

برگ های خورشیدی

در وزش باد

 

 

   + نونین ; ٩:٥٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

20

در انتظار شکفتن

غنچه های

شکوفه های زرد آلو

 

   + نونین ; ٩:٥۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

19

 

ابر خاکستری

باغچه خیس خانه ما

جوانه های خندان

 

   + نونین ; ٩:٥۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

18

بی توجه به شادمانی ما

تبدیل به باران می شود

برف!

 

 

 

   + نونین ; ٩:٥٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

17

بیدارم می کند

همخـوانی پـــــرندگــان

تاریک روشن صبح

.

   + نونین ; ٩:٥٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

16

 

 

پی چه هستند

در حیاط خانه ی ما

گنجشککان؟

 

 

 

   + نونین ; ٩:٤٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

15

باد بهاری،

صدا می زند قمری

جفت گمگشته را

 

 

 

   + نونین ; ٩:٤٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

14

هوای بهاری

آمیخته صدای خنده ی کودکان

با جیر جیر تاب ها

 

 

   + نونین ; ٩:٤۸ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

13

شب زمستانی

بر دفتر و کتابش آرام

خوابیده دخترک

 

 

!...

   + نونین ; ٩:٤٧ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

12

 

 

شب سرد زمستان

قصه می گویند برای هم

باد و باران

 

   + نونین ; ٩:٤٧ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

11

هوای سرد

ابر های خاکستری

بارانی که نمی بارد

 

 

   + نونین ; ٩:٤٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

10

 

بیدار شده از خواب

خمیازه می کشد

گربه ی آزرده از آزار کودکان

 

 

   + نونین ; ٩:٤٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

9

 

"چرا پرنده ها

ازمن می ترسند؟"

 

: مترسک تازه کار

 

...

   + نونین ; ٩:٤٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

8

 

چراغ خواب ِ

 کوچک من می شوی

شب تاب؟

 

 

   + نونین ; ٩:٤٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

7

 

ایستاده

محو نور ماه شده

 درخت کوچک

 

 

   + نونین ; ٩:٤۳ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

6

بوی باران،

زیبایی جوانه های شادمان

بهار در راه است...

 

 

   + نونین ; ٩:٤٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

5

 

در پس ابر های خاکستری

لبخند ِ 

کمرنگِ

رنگین کمانی ...

 

 

   + نونین ; ٩:٤٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

4

بر دستکش سیاهم

دانه های سپید برف

لبخند می زنند

 

   + نونین ; ٩:٤٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

3

 

آسمان خاکستری

صدای سرفه ای

...

دلم آسمان آبی می خواهد

 

 

 

   + نونین ; ٩:٤۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

2

 

 

چه خوبست

در نیمه های پاییز

طعم گس خرمالو

 

 

 

   + نونین ; ٩:٤٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()

1

 

باران ِ آخر ِ تابستان،

درختان ِ(شاید)

شادمان

 

 

 

   + نونین ; ٩:۳٧ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()