پرتقال

39

 

میپیچد در برگها

 

  همچون صدای آبشار

آهنگ  باد

 

   + نونین ; ۱٠:۱۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
comment نظرات ()