32

(۱) درمیان ابر ها لبخند می زند قرص ماه . (۲) سیاه ِ آسمان، نیلیست امشب... ،قرص ِ ماه . (۳) شب تاریک درمیان ابر ها هنوز قرص ماه . (۴) خوشحالند ابر ها روشنشان کرده امشب قرص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 119 بازدید
مرداد 89
1 پست
بهمن 87
40 پست