39

 

میپیچد در برگها

 

  همچون صدای آبشار

آهنگ  باد

 

/ 3 نظر / 37 بازدید
اینجا

هر چه بادا باد... درخت گفت وقتی که برگهایش را به باد سپرد.

ماهور

می دنستی من عاشق این درختام وقتی باد می پیچه توی برگهاشون. پرتقالی جونم[ماچ]

بامدادامید

درود برشما و هایکو هایتان ظاهرا در هایکو از تشبیه استفاده نمی شود میپیچد در برگها صدای آبشار آهنگ باد