32

(۱)

درمیان ابر ها

لبخند می زند

قرص ماه

.

(۲)

سیاه ِ آسمان،

نیلیست امشب...

،قرص ِ ماه

.

(۳)

شب تاریک

درمیان ابر ها هنوز

قرص ماه

.

(۴)

خوشحالند ابر ها

روشنشان کرده امشب

قرص ماه

.

(۵)

ماه در محاصره ابر ها

چه حیف اما

وزش باد...

.

(۶)

از کنار هم می گذرند

آرام آرام

ماه و ابر ها

.

(۷)

«کمی درنگ کنید،

...پیشم بمانید!»

ماه به ابر ها

.

(۸)

میان آسمان

نه ستاره ای نه ابری

ماه تنهاست

/ 0 نظر / 49 بازدید